• HOME DELIVERIES
  • PERUK
  • PERUK
  • BEST PRICE

    Ägg är ett fantastiskt livsmedel. Det innehåller nästan allt vi behöver för att växa och må bra. Dessutom är ägget hållbart, klimatvänligt och så användbart att det knappt går att räkna upp alla sätt du kan äta det på.

  • REN ROHU REDU
  • READY TO EAT

VISIT OUR NEW GROCERY SHOP AT ALLEVÄGEN 16 RUNBY

 FOOD PROUCT AROUND THE GLOBE

Are you looking for a specific product which you cant find. We can help you get your favourit food product. Our specialities ranges from Asian , African,  Carribean, Latin American, Middle east. For further enquiries visit our office or contact our customer service section. YOU  ARE ALWAYS WELCOME.

Follow us on Facebook